Mức Phí cho hành lý trả trước
Mức Phí cho hành lý trả trước

HÀNH LÝ TRẢ TRƯỚC Nếu Quý khách chắc chắn hành lý ký gửi của mình có trọng lượng lớn hơn mức hành lý miễn cước, Vietnam Airlines hân hạnh giới thiệu dịch vụ Hành lý trả trước đ...

Mức Phí Cho Hành Lý Tính Cước Tại Sân Bay
Mức Phí Cho Hành Lý Tính Cước Tại Sân Bay

Trong trường hợp hành lý của quý khách đã vượt quá trọng lượng cho phép của hành lý miễn cước, hãy yên tâm vì quý khách có thể mua Hành lý tính cước cho phần trọng lượng vượt quá và tiếp...

Thông tin chung
Thông tin chung

Hành Lý   ...

Phí Hành Lý Đặc Biệt
Phí Hành Lý Đặc Biệt

  Những hành lý thuộc loại hành lý đặc biệt ...

Hành lý hạn chế vận chuyển
Hành lý hạn chế vận chuyển

CẤM MANG THEO HÀNH LÝ KÝ GỬI VÀ XÁCH TAY   ...