Chính sách vận chuyển và giao nhận

Vận chuyển / Giao nhận.

Chúng tôi có dịch vụ giao vé tại địa chỉ khách hàng và sau đó nhận tiền mặt hoặc quý khách có thể chuyển khoản cho chúng tôi và nhận vé qua email, gửi code vé qua tin nhắn điện thoại, chuyển phát nhanh,..

Thông tin về tài khoản các ngân hàng luôn cập nhật trên trang website http://youbay.vn/huong-dan-thanh-toan.html

 

Thông tin hữu ích ? Hãy chia sẻ với mọi người.